Κάτι να έρθει εύκολα

Κάτι να έρθει εύκολα
πεθύμησα, ζωή μου,
να μπει αγέρας ελαφρύς,
να σηκωθεί η ψυχή μου.

Κάτι να έρθει εύκολα,
τ’ αγκάθια να φυράνουν
κι όσα πολύ με παίδεψαν
στο φως να ξεθυμάνουν.

Κάτι να έρθει εύκολα
και μια φωλιά … Διαβάστε περισσότερα