Κάτι να έρθει εύκολα

Κάτι να έρθει εύκολα
πεθύμησα, ζωή μου,
να μπει αγέρας ελαφρύς,
να σηκωθεί η ψυχή μου.

Κάτι να έρθει εύκολα,
τ’ αγκάθια να φυράνουν
κι όσα πολύ με παίδεψαν
στο φως να ξεθυμάνουν.

Κάτι να έρθει εύκολα
και μια φωλιά να πλέξει,
να βάλω το πουλάκι μου
για να μην κινδυνέψει.

Ας έρθει κάτι εύκολα
για μια στιγμούλα μόνο,
για ν’ αντικρύσω άφοβα
κατάματα τον πόνο.

Ας έρθει κάτι εύκολα
κι ας είναι γλύκα ανθρώπου,
γιατί θηρία συναντώ
ζήσω πεθάνω όπου.