Εδώ Νηπιαγωγείο!

Το βιβλίο περιλαμβάνει 150 φύλλα εργασίας με πρωτότυπες διαθεματικές δραστηριότητες για παιδιά προσχολικής ηλικίας, οι οποίες συνοδεύονται από πολλά χαρούμενα παιδικά ποιήματα και πλούσια εικονογράφηση. Οι δραστηριότητες καλύπτουν όλες τις ενότητες που περιλαμβάνει το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το Νηπιαγωγείο και είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με τις αρχές της διαθεματικότητας, της διεπιστημονικότητας και της ενεργητικής συμμετοχής του παιδιού στην κατάκτηση της γνώσης, μέσα από την ψυχαγωγία και την προσωπική έκφραση.

Το περιεχόμενο του βιβλίου αναπτύσσεται σε 9 βασικές θεματικές ενότητες:
  • Αριθμοί-Χρώματα-Σχήματα-Διαδρομές
  • Ο εαυτός μου-Η οικογένεια
  • Αγωγή Υγείας-Διατροφή
  • Επιστήμες
  • Τέχνες-Πολιτισμός
  • Φύση-Περιβάλλον
  • Αθλητισμός
  • Διάστημα-Τεχνολογία
  • Κοινωνικοποίηση
Προτείνει, επίσης, τη δημιουργική συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων, με «εργαλείο-σύμμαχο» τη γλώσσα και απώτερο στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, τόσο στο σχολικό όσο και στο οικείο σπιτικό περιβάλλον.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική αξιοποίηση του παρόντος εκπαιδευτικού υλικού είναι ασφαλώς η κατανόηση και ο σεβασμός των δυνατοτήτων και αναγκών των ίδιων των παιδιών και η κατά βούληση προσαρμογή των προτεινόμενων δραστηριοτήτων από τους ενήλικες, σύμφωνα με τις εκάστοτε μαθησιακές συνθήκες.

Εκδότης: Παπαδόπουλος