Ίμβρος

ΙΜΒΡΟΣ (όπως και ΚΥΠΡΟΣ)

Στα νοτισμένα μου χωράφια,
δίναν και παίρναν τα ξυράφια
ηγεμόνες, στρατηλάτες,
απ’ της γης όλης τις στράτες.

Μα εγώ, στου Αιγαίου τη ράχη,
επιβίωνα όπως λάχει·
μια με τα περιστεράκια,
δυο και τρεις με τα γεράκια.

Διαβάστε περισσότερα