Η Ελεγεία του Μεταξιού

Η ΕΛΕΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ

Το μετάξι θέλει τάξη.
Στη μέση το κουκούλι,
αριστερά η ζωή, το Πριν,
δεξιά ο θάνατος, το Μετά.

Απ’ το αυγό στο σκουλήκι,
απ’ το σκουλήκι στο κουκούλι,
απ’ το κουκούλι στη χρυσαλλίδα,
απ’ τη χρυσαλλίδα

Διαβάστε περισσότερα