Πέμπτη εποχή

Το χώμα πλάι στο νερό,
το σώμα πλάι στο πνεύμα,
άλλοι το είπαν ομορφιά
κι άλλοι του χάους νεύμα.

Το δάκρυ πλάι στο φιλί
και τ’ άστρο στο σκοτάδι
άλλοι το είπανε ζωή
κι άλλοι λειμώνα του Άδη.

Το άνθος πλάι στον καρπό,
τη μνήμη πλάι στη λήθη,
άλλοι το είπαν ριζικό
και άλλοι παραμύθι.

Τον πόνο πλάι στην έκσταση,
τη λύπη πλάι στο γέλιο,
άλλοι το είπαν Νέμεση
και άλλοι Ευαγγέλιο.

Κι εγώ που φθινοπώριασα
άνοιξη πριν σπουδάσω,
στο θέρος σου προσέφυγα
για να ξεχειμωνιάσω.