Στην αθέατη πλευρά

Για κάποιους η νίκη δεν είναι πιθανή.
Το σύμπαν για χάρη τους δεν συνωμοτεί.
Για κάποιους ο ήλιος πάντα καίει πολύ
και το φεγγάρι δεν φλερτάρει με τη γη.

Για κάποιους η νύχτα είναι αγκαραθιά.
Η μέρα αρκείται στα λίγα και μικρά.
Για κάποιους τ’ άστρα δεν φέγγουν αρκετά.
Σκαλώνει η ανάσα τους στην ανηφοριά.

Για κάποιους δεν έχει μετάλλια και φλουριά.
Παλεύουν μόνοι στην αθέατη πλευρά.
Για κάποιους τα όνειρα είν’ άπτερα πουλιά.
Αυτοί ο κόσμος μου, νους, σώμα και καρδιά.