Μαζί σου κι όπου βγει

Σου είπα αγρίεψε ο καιρός
κι ο φίλος έγινε εχθρός.
Αγκάθι κάθε μου γιατί.
Κι είπες «Μαζί σου κι όπου βγει».

Σου είπα ξέσπασε οργή,
το Άδικο μεσουρανεί.
Λουφάξαν όλοι οι γνωστικοί.
Κι είπες «Μαζί σου κι όπου βγει».

Σου είπα βρέχει συμφορές,
πολέμου στάχτες στις αυλές.
Σταυρώνεται η λογική.
Κι είπες «Μαζί σου κι όπου βγει».

Σου είπα έγινε ο Θεός
φυγάς κι απόκληρος κι αυτός.
Σε ποιον να ελπίσει να σωθεί;
Κι είπες «Μαζί σου κι όπου βγει».

Κρατώ το χέρι σου σφιχτά
και δυναμώνω ως την καρδιά.
Μαζί σου, Φως μου, κι όπου βγει.
Και θα νικήσει η Ζωή.