Το παντούμ της Νέμεσης

Παράξενες μέρες, ντυμένες θηρία,
πικρό κολατσίζουν ψωμί στο μιντέρι.
Ποιος ξέρει Σαλώμη τις λεν ή Μαρία,
αν κρίνο βαστούν ή μια σπάθα στο χέρι.

Πικρό κολατσίζουν ψωμί στο μιντέρι
τελώνες κι επαίτες, αμνοί, Φαρισαίοι.
Αν κρίνο βαστούν ή μια σπάθα στο χέρι,
η Νέμεση πάντα στα ίσια το λέει.

Τελώνες κι επαίτες, αμνοί, Φαρισαίοι
το γόνυ ως κλίνουν στου Χάρου το σήμα,
η Νέμεση πάντα στα ίσια το λέει
ποιο έχει μερίδιο καθένας στο κρίμα.

Το γόνυ ως κλίνουν στου Χάρου το σήμα
αυτάρεσκα κρώζουν τι εστί τραγωδία,
ποιο έχει μερίδιο καθένας στο κρίμα.
Παράξενες μέρες, ντυμένες θηρία.


Εικόνα: Θεατρικές μάσκες σε ψηφιδωτό της Πομπηίας. Ρώμη, Capitoline Museum, BRA2#2954.