Αυτό το θηρίο…

Αυτό το θηρίο ποιος θα το εξημερώσει;
Ποιος θα λιμάρει τα ανόσια, αρπακτικά του νύχια;
Ποιος θα μαράνει τα ασίγαστα, ηφαιστειακά του μάτια;
Ποιος θα κουλαντρίσει τα παμφάγα, αδυσώπητα χέρια του;
Ποιος θα υποτάξει τον ανίερο, υψιπετή βηματισμό του;

Αυτό το θηρίο ποιος θα το εξευμενίσει;
Ποιος θα σταλάξει βαλσαμόνερο στη σκοτεινή του φύτρα;
Ποιος θα λιπάνει της καρδιάς του το κατάφρακτο κηπάριο;
Ποιος θα εξακοντίσει εγκαρτέρηση στις υποχθόνιες ορμές του;
Ποιος θα τολμήσει να εκπαιδεύσει τις βαρβαρικές του αποφύσεις;

Αυτό το θηρίο ποιος θα το εξιλεώσει;
Ποιος θ’ ανασύρει απ’ το προγονικό προσευχητάρι
ένα κλωνί βασιλικό και μια περιστερά αθώα;
Ποιος θα του στρώσει κλίνη σαν αστροστολή στο σύθαμπο,
για ν’ απαγκιάσει λιγωμένο από το πάλεμα;
Ποιος θα σκεπάσει τ’ ατσαλένιο στέρνο του μ’ αμάραντα,
για να εισέλθει ετερόφωτο κι αγνό σε άλλο όνειρο;
Ποιος θα στεριώσει της ψυχής του τ’ ακροκέραμο,
όταν να σκύψουν οι ουρανοί πάρουν απόφαση;

Αυτό το θηρίο ποιος θα το καθαγιάσει,
προτού η λέαινά του φύση υποτροπιάσει;

Αυτό το θηρίο, τον άνθρωπο…

Γκερνίκα, Πάμπλο Πικάσο