Άστρα πάνω, άστρα κάτω

Άστρα πάνω, άστρα κάτω
και ψυχές ανάμεσα.
Γέννηση και θάνατος,
έμμεσα και άμεσα.

Άστρα πάνω, άστρα κάτω,
μοναξιές και έρωτες.
Λέξεις κατά πρόσωπο
κι άλλες αφανέρωτες.

Άστρα πάνω, άστρα κάτω,
δύση και ξημέρωμα.
Δράση και αντίδραση
χύμα στο στερέωμα.

Άστρα πάνω, άστρα κάτω,
ρους και προσανάμματα.
Νόμοι και παράνομοι,
θαύματα και τραύματα.

Άστρα πάνω, άστρα κάτω,
φεύγουμε, ερχόμαστε.
Πως την άκρη βρίσκουμε
λίγο καμωνόμαστε.

Άστρα πάνω, άστρα κάτω
και ζωή σαν χείμαρρος.
Άθλος να ’σαι άνθρωπος
έντιμος και ήμερος.