Το Παντούμ του Κυκλάμινου

Σινιάλο ροδίζει στην πέτρινη φλούδα.
Φανός, μα δε λάμπει στο μπλάβο σκοτάδι.
Ανάερα φτάσε σιμά, πεταλούδα:
θα νιώσεις βελούδινο κάθε του χάδι.

Φανός, μα δε λάμπει στο μπλάβο σκοτάδι.
Της ίασης βάμμα για λάθη και πάθη.
Θα νιώσεις βελούδινο κάθε του χάδι.
Σπανίως ζηλεύει του ρόδου τ’ αγκάθι.

Της ίασης βάμμα για λάθη και πάθη.
Φυτρώνει εκεί που ποτέ δεν το σπέρνουν.
Σπανίως ζηλεύει του ρόδου τ’ αγκάθι.
Οι έχοντες χρεία το μήνυμα παίρνουν.

Φυτρώνει εκεί που ποτέ δεν το σπέρνουν.
«Μην κλαις κάθε κύκλο που κλείνει», ψελλίζει.
Οι έχοντες χρεία το μήνυμα παίρνουν.
Ελπίδας πουγκάκι, σεμνά λουλουδίζει.

«Μην κλαις κάθε κύκλο που κλείνει», ψελλίζει.
Γυμνός κι αν βαδίζεις με όνειρα φρούδα,
ελπίδας πουγκάκι, σεμνά λουλουδίζει.
Σινιάλο ροδίζει στην πέτρινη φλούδα.